Geodetické služby Ing. Jana Zemánka

Naše geodetické služby

Naše firma poskytuje kompletní služby v geodézii a navazujících činnostech. Zakladatel firmy Ing. Jan Zemánek má 27 let praxe v oboru a znalost regionu. Je držitelem všech oprávnění v civilní geodézii a jmenován soudním znalcem v oboru geodézie a kartografie. Elán mladých a vzdělaných spolupracovníků doplňuje možnosti nové firmy. Firma je vybavena moderní měřící technikou včetně geodetické aparatury GPS. Klademe důraz na vysokou kvalitu služeb a dodržení dohodnutých termínů. Nízká režie malé firmy a neúčtování DPH umožňuje nabízet příjemné ceny.

Hledáte?

  • rozdělení pozemku
  • změnu v katastrální mapě
  • sepsání kupní smlouvy
  • vyřízení prodeje pozemku
  • poradenství v geodézii
Copyright © 2011, Ing. Jan Zemánek • Nám. Svobody 3, Blansko • tel.: 725 957 711 • zemanek@geozem.cz