Reference

Pozemkový úřad Blansko

 • Vytyčení hranic všech soukromých lesních pozemků v k.ú. Roubanina, Doubravice nad Svitavou, Horní Smržov, Újezd u Boskovic, Lhota u Letovic, Benešov, Lhota u Lysic
 • Geodetické práce při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Senetářov, Vážany u Boskovic, Šebetov
 • Pozemkové úpravy s výměnou vlastnických vztahů v části k.ú. Boskovice a Mladkov u Boskovic
 • Jednoduché pozemkové úpravy na golfovém hřišti v k.ú. Kořenec
 • Geodetické práce při vracení zemědělských pozemků do užívání na Blanensku v letech 1992 až 1997
 • Geodetické práce pro restituce na Blanensku v letech 1992 až 2010

Pozemkový úřad Vyškov

 • Geodetické práce při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kučerov
 • Pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Velešovice

Pozemkový úřad Svitavy

 • Pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Útěchov u Moravské Třebové, Sklené u Svitav, Chornice
 • Geodetické práce při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Dlouhá Loučka

Krajský úřad Zlínského kraje

 • Digitalizace a tvorba účelové katastrální mapy v k.ú. Branky, Jarcová, Lhota u Choryně, Solanec aVidče

Krajský úřad Olomouckého kraje

 • Digitalizace a tvorba účelové katastrální mapy v k.ú. Čabová, Lipina u Šternberka, Norberčany, Nová Véska, Nové Dvorce, Nové Valteřice, Sedm Dvorů, Stachov u Šternberka, Stará Libavá, Těšíkov, Trhavice, Véska u Olomouce

Elektrárna Počerady

 • Odpovědný geodet stavby odsíření elektrárny
 • Sledování vodorovných a svislých posunů eletrárny a odkaliště popílku

Elektrárna Ledvice

 • Sledování vodorovných a svislých posunů eletrárny Ledvice I a Ledvice II a odkaliště popílku

Město Žatec

 • Odpovědný geodet výstavby sídliště Žatec – jih
 • Technická mapa města Žatce

Město Podbořany

 • Odpovědný geodet výstavby sídliště Podbořany II

Krajská geodetická a kartografická správa v Liberci

 • Budování pevných geodetických polohových bodů ve třídě přesnosti 1 a 3
Copyright © 2011, Ing. Jan Zemánek • Nám. Svobody 3, Blansko • tel.: 725 957 711 • zemanek@geozem.cz