Rozdělení pozemku – geometrický plán

Pokud si přejete rozdělit pozemek, budete potřebovat pro zápis do katastru nemovitostí geometrický plán, souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku a smlouvu (kupní/darovací/směnnou). Kromě geometrického plánu Vám můžeme vyhotovit také smlouvu.

Jak to bude probíhat?

Po přijetí závazné objednávky si obstaráme podklady pro měření od katastrální úřadu, ujasníme si, jak si přejete pozemek rozdělit a domluvíme se na termínu zaměření. Poté zpracujeme geometrický plán a zašleme jej katastrálnímu úřadu na tvz. “potvrzení“, že je geometrický plán zapsatelný - to obvykkle trvá 1-2 týdny. (Pozor, nejedná se o zápis do katastru nemovitostí. O zápis či vklad do katastru nemovitostí mohou požádat pouze vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci.) Teprve poté můžeme geometrický plán vytisknout, opatřit kulatým razítkem a předat zákazníkovi.

Práce spojené s vyhotovením geometrického plánu se liší v závislosti na přesnosti evidence hranic v katastru nemovitostí a také na tom, jestli jsou dosavadní hranice pozemků v terénu trvale označeny např. plotem či hraničními znaky z plastu/kamene. V některých případech je nutné vytyčení hranice pozemku, písemně pozvat dotčené vlastníky (14 dní předem) a projednat hranice pozemku v terénu.

Jak dlouho vyhotovení geometrického plánu trvá?

Vzhledem k procesu tvorby (viz výše) obvykle vyhotovení trvá přibližně 4-5 týdnů od objednávky, v případě nutnosti vytyčení hranic přibližně 5-6 týdnů, vždy to ale záleží na aktuální situaci a volných kapacitách.

Jaké podklady je vhodné dodat?

Pro přijetí objednávky budeme potřebovat tyto údaje:

  1. Obec/Katastrální území
  2. Parcelní číslo pozemku, který si přejete rozdělit
  3. Zadání rozdělení pozemku (náčrtem, kótami, apod. nebo nám můžete rozdělení pozemku ukázat na místě, vždy je ale vhodné mít v tom jasno ještě před zaměřením)

Pro nezávaznou poptávku můžete využít náš poptávkový formulář.

Příklad geometrického plánu pro rozdělení pozemku:

Příklad geometrického plánu pro rozdělení pozemku