Geodetické práce

Poskytujeme komplexní geodetické práce, mezi které patří: geodetické zaměření pozemku, geodetické zaměření stavby, vytyčení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení hranice pozemku, rozdělení pozemku a vyznačení rozsahu věcného břemene. Jednotlivé služby jsou podrobně popsány níže.