Zaměření stavby – geometrický plán

Pro kolaudaci budovy a zápis do katastru nemovitostí budete potřebovat mimo jiné geometrický plán.

Jak to bude probíhat?

Po přijetí závazné objednávky si obstaráme podklady pro měření od katastrální úřadu, následně se s Vámi spojíme a domluvíme se na termínu zaměření. Poté zpracujeme geometrický plán a zašleme jej katastrálnímu úřadu na tvz. “potvrzení“, že je geometrický plán zapsatelný - to obvykle trvá 1-2 týdny. (Pozor, nejedná se o zápis do katastru nemovitostí. O zápis do katastru nemovitostí mohou požádat pouze vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci.) Teprve poté můžeme geometrický plán vytisknout, opatřit kulatým razítkem a předat zákazníkovi.

Jak dlouho vyhotovení geometrického plánu trvá?

Vzhledem k procesu tvorby (viz výše) obvykle vyhotovení trvá přibližně 4-5 týdnů od objednávky, minimálně však 2-3 týdny. Zákazníkům, kterým se blíží termín kolaudace vycházíme vstříc a vyhotovujeme geometrický plán přednostně, vždy to ale záleží na aktuální situaci a volných kapacitách.

Jaké podklady je vhodné dodat?

Pro přijetí objednávky budeme potřebovat tyto údaje:

  1. Obec/Katastrální území, ve kterém budova stojí
  2. Parcelní číslo pozemku, na kterém budova stojí
  3. Druh zaměřované změny (novostavba/přístavba/legalizace vedlejších budov…)

Pro nezávaznou poptávku můžete využít náš poptávkový formulář.

V některých případech je vhodné mít připravené listiny od stavebního úřadu (povolení stavby, kolaudační listinu,…) aby byl způsob vyznačení změny v souladu s těmito listinami. Obvykle však nejsou potřeba.

Příklad geometrického plánu pro vyznačení budovy:

Příklad geometrického plánu pro vyznačení budovy