Vytyčení pozemku

Vytyčení hranice pozemku doporučujeme předveším pokud se chystáte postavit plot, jedná se o zeměměřický technický úkon, při kterém je v terénu vyznačena hranice pozemku podle podkladů z katastru nemovitostí. Přesnost vytyčené hranice závisí na přesnosti podkladů z katastru a je velmi rozdílná. Pohybuje se v rozmezí střední chyby 0,14 - 1,0 m.

Vytyčení hranice pozemku je pouze technický úkon, který nic nemění na právních vztazích k nemovitostem. Pokud je hranice mezi pozemky sporná, vytyčení má smysl pouze po dohodě se sousedem, že výsledek vytyčení nezávislým odborníkem budou obě strany respektovat. V ostatních sporných případech je nutné se obrátit na soud se žalobou na určení vlastnictví. Vřele ale doporučujeme dohodu se sousedním vlastníkem, soud bývá dlouhotrvající proces náročný finančně i psychicky a výsledek nikdy není možné předem odhadnout.

Jak to bude probíhat?

Po přijetí závazné objednávky si obstaráme podklady od katastrální úřadu, ujasníme si rozsah prací a domluvíme se na termínu měření. Dle katastrálních předpisů musíme pozvat všechny dotčené vlastníky pozemků, seznámit je s výsledkem vytyčení a předat jim dokumentaci o vytyčení (vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení). Zároveň také vyhotovíme elaborát o vytyčení hranice a zašleme jej katastrálnímu úřadu k archivaci.

Vlastníci mohou, ale také nemusí výsledek vytyčení respektovat.

Vlastníci mohou průběh hranice pozemku (v rámci mezních odchylek stanovených katastrální vyhláškou) upřesnit. Pokud si vlastníci přejí, aby průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku byl s přesností ± 0,14 m evidován v katastru nemovitostí, musí být vyhotoven geometrický plán a podepsáno souhlasné prohlášení všemi vlastníky dotčených pozemků.

Jak dlouho vytyčení hranice pozemku trvá?

Vzhledem k celému procesu (viz výše) vytyčení hranice pozemku obvykle trvá přibližně 4-5 týdnů, vždy to ale záleží na aktuální situaci a volných kapacitách.

Jaké podklady je vhodné dodat?

Pro přijetí objednávky budeme potřebovat tyto údaje:

  1. Obec/Katastrální území
  2. Parcelní číslo pozemku
  3. Rozsah vytyčení

Pro nezávaznou poptávku můžete využít náš poptávkový formulář.

Příklad protokolu o prostorovém vytyčení stavby: Dokumentace o vytyčení.pdf