Věcné břemeno – vyznačení rozsahu

Pro vymezení rozsahu věcného břemene na pozemku je třeba vyhotovit geometrický plán. Jedná se např. o věcné břemeno pro vstup na pozemek nebo pro správu a údržbu inženýrských sítí. Kromě geometrického plánu Vám můžeme vyhotovit také smlouvu,kterou také budete potřebovat pro zápis do katastru nemovitostí.

Jak to bude probíhat?

Po přijetí závazné objednávky si obstaráme podklady pro měření od katastrální úřadu, následně se s Vámi spojíme a domluvíme se na termínu zaměření. Poté zpracujeme geometrický plán a zašleme jej katastrálnímu úřadu na tvz. “potvrzení“, že je geometrický plán zapsatelný - to obvykle trvá 1-2 týdny. (Pozor, nejedná se o zápis do katastru nemovitostí. O zápis do katastru nemovitostí mohou požádat pouze vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci.) Teprve poté můžeme geometrický plán vytisknout, opatřit kulatým razítkem a předat zákazníkovi.

Jak dlouho vyhotovení geometrického plánu trvá?

Vzhledem k procesu tvorby (viz výše) obvykle vyhotovení trvá přibližně 4-5 týdnů od objednávky, minimálně však 2-3 týdny, vždy to ale záleží na aktuální situaci a volných kapacitách.

Jaké podklady je vhodné dodat?

Pro přijetí objednávky budeme potřebovat tyto údaje:

  1. Obec/Katastrální území
  2. Parcelní číslo pozemku
  3. Typ věcného břemene (inženýrské sítě/přístup na pozemek…)

Pro nezávaznou poptávku můžete využít náš poptávkový formulář.

Příklad geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene:

Příklad geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene