Zaměření pozemku pro projekt

Mapový podklad pro projekt je polohopisná mapa (zpravidla i výškopisná) vzniklá na podkladě geodetického zaměření pozemku. Jsou v ní vyznačeny hranice pozemku, ploty, budovy, inženýrské sítě, komunikace, stromy, terénní hrany atd. a slouží jako podklad pro projektování např. rodinného domu.

Jak podklad pro projekt vypadá?

Podklad pro projekt se vyhotovuje v digitální podobě s obsahem podle požadavků projektanta. Předává se digitálně v některém z běžných formátů (zpravidla DWG nebo DGN) podle dohody s projektantem.

Jak to bude probíhat?

Po přijetí závazné objednávky se s Vámi domluvíme se na termínu zaměření – pokud je pozemek volně přístupný, nemusí být objednatel/vlastník při zaměření přítomen. Poté vyhotovíme digitální výkres a technickou zprávu a předáme je objednateli a projektantovi.

Jak dlouho trvá vypracování podkladu pro projekt?

Celková doba vyhotovení podkladu pro projekt je přibližně 10 dní.

Jaké podklady je třeba dodat?

Pro přijetí objednávky budeme potřebovat tyto údaje:

  1. Obec/Katastrální území
  2. Parcelní číslo pozemku
  3. Požadavky projektanta či kontakt na projektanta

Pro nezávaznou poptávku můžete využít náš poptávkový formulář.